Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku


Schemat organizacyjny
 


Struktura Starostwa Powiatowego w Brzesku: 


1) Wydział Organizacyjny – symbol „OR”;
2) Wydział Finansowo-Budżetowy – symbol „F”;
3) Wydział Administracji i Gospodarki Nieruchomościami – symbol „AG”
-  wyodrębniony Referat Gospodarki Nieruchomościami - symbol „AG-I”;
4) Wydział Komunikacji i Transportu – symbol „KT”;
5) Wydział Geodezji i Kartografii – symbol „GK” – w skład, którego wchodzą referaty:
a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – symbol „GK-I”,
b) Referat Administracyjnych Postępowań Katastralnych – symbol „GK-II”;
6) Wydział Architektury i Budownictwa – symbol „AB”;
7) Wydział Edukacji – symbol „E”;
8) Wydział Ochrony Środowiska – symbol „OŚ”;
9) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – symbol „SO”;
10) Wydział Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji - symbol „RI”;
11) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który jest komórką równorzędną z wydziałem – symbol „PZO”;
12) Biuro Obsługi Rady i Zarządu,  – symbol „BR”;
13) Samodzielne Stanowisko do spraw Zdrowia – symbol „Z”;
14) Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli – symbol „K”;
15) Biuro Pomocy Prawnej – symbol „PP”;
16) Samodzielne Stanowisko – Powiatowy Rzecznik Konsumentów – symbol „RzK”;
17) Samodzielne Stanowisko – Audytor Wewnętrzny – symbol „AW”;
18) Samodzielne Stanowisko – Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych – symbol„IN”;
19) Samodzielne Stanowisko - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - symbol „BHP”;

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image