Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

RI - Sprawy do załatwienia


Wydziały i inne komórki organizacyjneWydział Rozwoju Powiatu,
Inwestycji i Promocji
ul. Głowackiego 51

32-800 Brzesko
e-mail. sekretariat@powiatbrzeski.pl

Sprawy które można załatwić w Wydziale:

 

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych dzialających w formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.


- Wniosek o wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych - wniosek 
- Wniosek o wpis do Ewidencji kluby Sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej - wniosek

Wniosek o wydanie odpisu - wniosek 
Wniosek o wydanie zaświadczenia - wniosek 
- Wniosek o wpisanie składu zarządu i komisji rewizyjnej - wniosek 
- Wniosek o zmianę w składzie zarządu i komisji rewizyjnej wniosek 
- Wniosek o wpis zmian statutu - wniosek 
- Wniosek o wpis zmiany adresu - wniosek 
Wniosek o wykreślenie klubu w związku z wpisem do KRS - wniosek 
- Likwidacja klubu sportowego Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

- wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - przedstawiciel - plik pdf
- wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - przedstawiciel - plik doc.
- wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - Zarząd - plik pdf
- wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - Zarząd - plik doc.
- Regulamin stowarzyszenia zwykłego - Przedstawiciel - plik pdf (wzór)
- Regulamin stowarzyszenia zwykłego - Przedstawiciel - plik doc. (wzór)
- Regulamin stowarzyszenia zwykłego - Zarząd + Komisja Rewizyjna - plik pdf (wzór)
- Regulamin stowarzyszenia zwykłego - Zarząd + Komisja Rewizyjna - plik doc. (wzór)
- Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego - plik pdf (wzór)
- Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego -
plik doc. (wzór)
- Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego -
plik pdf
- Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego - plik doc.
- Informacja dpotycząca członków organu kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego - plik pdf
- Informacja dpotycząca członków organu kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego - plik doc.
- Wniosek o wydanie odpisu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych - plik pdf
- Wniosek o wydanie odpisu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych - plik doc.
- Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych - plik pdf
- Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych - plik doc.

Poradnik NGO
Wzory dokumentów

 


Informacja ogólna I  Pracownicy I Sprawy do załatwienia I Zadania
 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image