Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Odznaki dla zasłużonych honorowych dawców krwi

 
Kto może otrzymać odznakę ZHDK?
Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”” odznaczenie może otrzymać honorowy dawca krwi, który w dowolnym okresie czasu oddał odpowiednią ilość krwi lub jej składników. 
Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 5/6 litrów (dawniej III stopnia) przysługuje:
kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
mężczyźnie, który oddała w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 
 
Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 10/12 litrów (dawniej II stopnia) przysługuje:
kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
mężczyźnie, który oddała w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 
 
Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 15/18 litrów (dawniej I stopnia) przysługuje:
kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
mężczyźnie, który oddała w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 
 
Nadanie odznaki „ZHDK”.
Ewidencję nadanych odznak honorowych „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” prowadzi Polski Czerwony Krzyż. To właśnie PCK jest podmiotem, który nadaje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Takie uprawnienie zostało przyznane PCK w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Wydatki związane z nadaniem odznaki, o której mowa w ustawie, pokrywane są z budżetu państwa. Odznakę ZHDK nadaje się na pisemny wniosek jednostek organizacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszeń i klubów zrzeszających honorowych dawców krwi oraz jednostek organizacyjnych publicznej służy krwi.
 
Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".
Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest nadawana zasłużonym honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
  
 
 
Odznaka Honorowa PCK
 
Odznakę Honorową mogą otrzymać:
osoby będące członkami Stowarzyszenia, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami,
jednostki PCK i zbiorowości społeczne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia, które wniosły szczególny wkład w popieranie i rozwój jego działalności,
inne osoby, a także organizacje i instytucje, czynnie współpracujące z PCK lub wspomagające jego działalność,
organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze, a także inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, którzy realizując czerwonokrzyskie ideały zasługują na szczególne uznanie ze strony PCK.   
  Odznaka honorowa PCK IV stopnia
Nadawana po co najmniej 3-letniej działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu   
  Odznaka honorowa PCK III stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 5 lat od nadania Odznaki IV stopnia   
  Odznaka honorowa PCK II stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 6 lat od nadania Odznaki III stopnia   
  Odznaka honorowa PCK I stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 7 lat od nadania Odznaki II stopnia   
 
 
Kryształowe Serce
 
 
Ustanowione dnia 27 listopada 1986 r.uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Kryształowe serce przyznaje Kapituła. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które:
prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:
– krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2006 r i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
– pozostali działacze 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.
 
Podstawa prawna: Zasady nadawania wyróżnienia „Kryształowe Serce”
Pokrywanie kosztów wyróżnienia „Kryształowe Serce”
Wniosek o nadanie wyróżnienia „Kryształowe Serce”
 
 
 
Krzyż Zasługi (Brązowy, Srebrny, Złoty)
Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi ‚dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za: wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
 Brązowy Krzyż Zasługi
 
 Srebrny Krzyż Zasługi
 Złoty Krzyż Zasługi
Inne odznaczenia
 
Tablica 85 – ODZNACZENIA I ODZNAKI PCK
1. Odznaka Honorowa X-lecia Klubu HDK PCK przy GPBP w Gorzowie Wlkp.
2. Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacz Klubu” HDK PCK przy GPBP w Gorzowie
3. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK przy GPBP w Gorzowie Wlkp.
4. Odznaka Honorowa XXV-lecia HDK PCK w Gorzowie Wlkp.
5. Odznaka Honor. „Służba Budowlanej Krwi” Klubu HDK PCK przy GKB w Gorzowie.
6. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Łodzi”
7. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK Huty Warszawa
8. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ZNTK Pruszków I stopnia
9. Odznaka Honorowa „Order Serca” Klubu HDK PCK Huty Aluminium Konin 1
10. Odznaka Honor. „Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz.1
11. Odznaka Honor. „Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 2st. wz.1
12. Odznaka Honor. „Order Serca” Klubu HDK PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz.2
13. Odznaka Honor. „Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz.2
14. Odznaka Honorowa 20 Lat Klubu HDK ZNTK Pruszków
15. Medal XXV-lecia Klubu HDK PCK przy Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”
16. Złota Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB „Bełchatów” wz.1 lakierowana
17. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB „Bełchatów” wz.1 lakierowana
18. Złota Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB „Bełchatów” wz.2 emaliowana
19. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB „Bełchatów” wz.2 emaliowana
20. Odznaka Pamiątkowa 75-lat PCK Dębica
 
Tablica 86 – ODZNACZENIA I ODZNAKI PCK
1. Złota Odznaka Klubu HDK PCK „ZWAR” w Warszawie
2. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK „ZWAR” w Warszawie
3. Brązowa Odznaka Klubu HDK PCK „ZWAR” w Warszawie
4. Srebrna Odznaka „DZIAŁACZOWI” Klubu HDK PCK „ZWART” w Warszawie z miniaturką
5. Brązowa Odznaka „DZIAŁACZOWI” Klubu HDK PCK „ZWART” w Warszawie z miniaturką
6. Srebrna Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ORMO Praga Płd. w Warszawie
7. Brązowa Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ORMO Praga Płd. w Warszawie
8. Brązowa Odznaka „Za Ratowanie Życia” Klubu HUK PCK przy „ZWAR” w W-wie
9. Złota Odznaka honorowa „Zasłużony dla Klubu HDK PCK” „Petrochemia”
10. Srebrna Odznaka honorowa „Zasłużony dla Klubu HDK PCK” „Petrochemia”
11. Brązowa Odznaka honorowa „Zasłużony dla Klubu HDK PCK” „Petrochemia”
12. Złota Odznaka „Zasłużony dla Klubu HDK PCK Huty Stalowa Wola”
13. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Klubu HDK PCK Huty Stalowa Wola”
14. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla PCK woj. Gorzowskiego” – Oznaka Klubu HDK PCK „ZWAR” w Warszawie
 
Tablica 87 – ODZNAKI „PCK”
1. Order Koła i klubu HDK im. H. Dunaszta w Rudzie Śląskiej
2. Odznaczenie Honorowe „Zasłużony” Klub HDK im H. Dunanta w Rudzie Śląskiej
3. Odznaka Honorowy „Zasłużony” klub HDK przy KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej
4. Odznaczenie Honorowy „Zasłużony dla Klubu HDK „Strażak” w Błoniu
 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image