Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Modernizacja kształcenia zawodowego II w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – SPInKA – Szkolne Punkty Informacji i Kariery
 

Postanowieniami umowy nr IXH/95/EK/17 z dnia 14 kwietnia 2017 Powiat Brzeski jako Partner przystąpił do realizacji zadania pn. Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPINKa). w ramach projektu„Modernizacja Kształcenia Zawodowego II” w komponencie „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” dotyczącej 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów. W ramach SPInKi organizowane będą spotkania z rodzicami na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego, opracowane zostanie poradnictwo dla uczniów w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji, w celu przygotowania dla każdego ucznia Indywidualnego Planu Działania Gimnazjalisty. W ramach zajęć grupowych możliwe będzie organizowanie wizyt zawodoznawczych. Wartość zadania wynosi 31 820.88 złotych.
Termin realizacji obejmuje lata 2017-2019.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image