Serwisy tematyczne

E - Zadania Wydziału


Wydziały i inne komórki organizacyjneWydział Edukacji
ul. Piastowska 2B

32-800 Brzesko
e-mail. eduakcja@powiatbrzeski.pl
Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z realizacją należących do właściwości Powiatu lub Starosty zadań z zakresu edukacji publicznej , w tym w szczególności:
 

1) załatwianie spraw dotyczących zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
2) wykonywanie w odniesieniu do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w pkt 1, czynności nadzorczo-kontrolnych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
3) współpracę z organami nadzoru pedagogicznego;
4) prowadzenie spraw pracowniczych w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
5) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
6) załatwianie spraw związanych z nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych.


Informacja ogólna I Pracownicy I Sprawy do załatwienia I Zadania

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image