Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Akty prawne NGO


Organizacje Pozarządowe 


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


Ustawa PRAWO O STOWARZYSZENIACH


Rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych


Ustawa o fundacjach 


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Aktualności I Wykaz organizacji I Akty prawne I Uchwały I Strony internetowe przydatne dla NGO IRada organizacji pozarządowych Powiatu Brzeskiego 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image